Board logo

標題: [轉貼] 超級大亂鬥歷險(Super Smash Adventures) [打印本頁]

作者: 蘑菇英雄瑪莉歐    時間: 2014-8-7 20:45     標題: 超級大亂鬥歷險(Super Smash Adventures)

所有任天堂和世家的角色都聚集在碧琪城堡,所有BOSS都是庫巴請來。(第3集最好笑了,看看吧!)

第1集:https://www.youtube.com/watch?v=qjEwMJgvxD4&list=PL568DB363268E7D08

第2集:https://www.youtube.com/watch?v=t54uD0lBUCk&list=PL568DB363268E7D08&index=5

第3集:https://www.youtube.com/watch?v=9WhuSc2pl7w&index=11&list=PL568DB363268E7D08

第4集:https://www.youtube.com/watch?v=jxZw-h25rrM&index=15&list=PL568DB363268E7D08

第5集:https://www.youtube.com/watch?v=9n7H4C-aUSo&list=PL568DB363268E7D08&index=20

第6集:https://www.youtube.com/watch?v=EmP2QC959JM&index=26&list=PL568DB363268E7D08

第7集:https://www.youtube.com/watch?v=XxU-9UxOjG8&index=33&list=PL568DB363268E7D08
歡迎光臨 任天堂玩家網 (http://ngamer.net/forum/) Powered by Discuz! 6.0.0